fadakar

آخرین اخبار در مورد تکمیل بیمارستان

تکمیل بیمارستان ۷۰۰ تختخوابی قزوین نیازمند دو هزار میلیارد تومان اعتبار

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین گفت: تکمیل بیمارستان ۷۰۰ تختخوابی قزوین دو هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که در سفر رییس جمهور نیمی از آن مصوب شده است. عبداله دیده بان رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین در خصوص اجرای پروژه بیمارستان ۷۰۰ تختخوابی استان گفت: تکمیل این پروژه به بیش از دو هزار میلیارد تومان نیاز دارد که به علت تخصیص نیافتن به موقع اعتبارات روند احداث آن کند شده بود. دیده بان ...